Elektriciteitsverbruik

Het meten van elektriciteitsverbruik is misschien wel de belangrijkste stap in het besparen van electriciteit.
Het collectief meten van elektriciteitsverbruik is een verouderd principe. U zult denken dat dit in nieuwbouw niet meer gebruikelijk is. Dit is niet het geval! In Nederland zijn ongeveer één miljoen huishoudens en bedrijfsverzamelgebouwen waarvoor het elektriciteitsverbruik collectief berekend wordt. Het betreft hier niet alleen oudere gebouwen, maar ook nieuwbouwprojecten.

Nijhuis Domotica kan bestaande installaties voorzien van meetapparatuur waardoor het mogelijk is afrekeningen te maken die gebaseerd zijn op het individuele energieverbruik. Het gevolg hiervan is dat bewoners/huurders alleen betalen voor de daadwerkelijk door hen verbruikte hoeveelheid energie. Naast het meten van de verbruiken, worden deze, tezamen met de af te rekenen totaalkosten, verwerkt in een duidelijke energiekostenafrekening. 
De praktijk leert dat het individueel verrekenen leidt tot een bewuster omgaan met energie. Dit kan een flinke besparing opleveren, doordat er minder energie wordt verbruikt.

Neem voor meer informatie over het meten van elektriciteitsverbruik gerust contact met ons op. Bel 088-4448444 of stuur een e- mail aan info@nijhuistechnogoly.nl.

Wij staan voor u klaar

Openingstijden kantoor
08.30 – 17.00 uur

Voor storingen 24/7 bereikbaar

tel. 088-4448444

contact

Nijhuis Security BV
Van der Waalspark 5a
9351 VC Leek
Telefoon: 088-4448440
Fax: 088-4448449
E-mail: info@nijhuistechnology.nl

bellenmetvoip

Bellen over internet

Nijhuis Telecom VoIP is niet alleen eenvoudig, maar ook nog eens erg voordelig.

Lees meer…

Bellen met VOIP