Projectmanagement

Een goede projectbegeleiding is bij het implementeren van beveiligingssystemen uitermate belangrijk. Uw eigen projectmanager begeleidt de voorbereiding, uitvoering en afronding van het project en is ùw aanspreekpunt.

In overleg met uw huidige provider brengt hij de aanwezige infrastructuur in kaart. De projectmanager begeleidt de aanvraag van een nieuwe infrastructuur of wijzigingen in de huidige. Vervolgens wordt er met de verantwoordelijke persoon binnen uw bedrijf een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek komen zaken aan de orde als planning, infrastructuur, programmering, training e.d. Het doel van het gesprek is het maken van duidelijke afspraken met alle betrokken partijen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak.

De technische uitvoering is in handen van een specialist op het gebied van telecom, die werkt op basis van het plan van aanpak. De projectmanager coördineert de werkzaamheden. Op het moment dat het nieuwe systeem operationeel is, worden uw medewerkers geïntroduceerd en begeleid in de nieuwe telefonie-omgeving. Het systeem wordt uiteindelijk opgeleverd volgens uw wensen en eisen zoals besproken tijdens het intake gesprek. Kort na de implementatie zal er een nazorgbezoek plaatsvinden, waarbij de uitvoering aan het plan van aanpak wordt getoetst en eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. Tijdens het project wordt een technische administratie gevoerd, zodat uw systeembeheerder op de hoogte is van de technische specificaties. Na het bepalen van meer- of minderwerk, ronden wij het project af. Uw gegevens worden overgedragen aan de support/helpdesk, van waaruit u verdere ondersteuning krijgt bij toekomstige mutaties, vragen en storingen.

Voor meer informatie belt u met 088-4448444 of stuurt u een e-mail aan info@nijhuistechnology.nl.

Wij staan voor u klaar

Openingstijden kantoor
08.30 – 17.00 uur

Voor storingen 24/7 bereikbaar

tel. 088-4448444

contact

Nijhuis Security BV
Van der Waalspark 5a
9351 VC Leek
Telefoon: 088-4448440
Fax: 088-4448449
E-mail: info@nijhuistechnology.nl

bellenmetvoip

Bellen over internet

Nijhuis Telecom VoIP is niet alleen eenvoudig, maar ook nog eens erg voordelig.

Lees meer…

Bellen met VOIP